- 2 - waarop In vele gevallen niets werd vernomen. De Voorzitter maakt de opmerking dat de opzet abso luut verkeerd is geweest. Het Bestuur bouwde middenstands- woningen in plaats van arbeiderswoningen, Spreker blijft van meening dat het gemeentebestuur in de exploitatie geen voorschriften kan geven. De Voorzitter vraagt of de Vereeniging het nadeelig verschil kan afschrijven. Indien dit zou mogelijk zijn is de gemeente tevreden. De heer Vaatstra zegt dat afschrijving een idee is van de Staatscommissie Vlieger. Dat is volgens Spreker zuiver stand van zaken stellen. Dethouder van klooster vraagt of de Vereeniging meer dere complexen heeft en of de exploitatie daarvan ook zoo slecht is, dan wel of er iets op overschiet. De heer van Olst vewijst naar a anleiding dezer vragen naar het jaarverslag der Vereeniging waarin alles tot ui ting komt. De heer Vaatstra merkt nog op dat de gemeente van de ervaring van het Bestuur gebruik kan maken. At is bij ge meentelijke exploitatie uitgesloten. Wethouder van Klooster verzoekt tenslotte de bezwa ren schriftelijk te willen indienen. Hiertoe zal het Bestuur overgaan. Het onderhoud is hiermede beeïndigd. De Secretaris, De Voorzitter, Typ; T.v.d.W.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 468