NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3Q Januari 193 5- Tegenwoordig de Heeren Mr .G.Deketh,, burgemeester K.Lodeesen en ii.van Klooster. Secretaris J G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, A c^-. De Secretaris, - Bevat volgnummers 94 t/m 22' Uitgevoerd A Afd. 1(y Afd. IIAfd. III'ff) Afd. IVA i i t 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 46