■r NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2X Augustus 193 5- Tegenwoordig de Heeren Mr.G.Deketh, .Burgemeester li. van klooster en k.Lode.esenwethouders Secretaris <->G. A»katenbiirg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 5,(J2 t/m .901., Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III r- Afd. IV /Ji

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 472