NOTULEN 7U BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST Tegenwoordig de Heeren i ovx ci-i j-i0.cLsetiïi-t Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, 0 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIAfd. IV VAN w.y.. --vuy.us.tü.s193

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 476