Voig- num- Afzender of voorsteller I Datum mer Korte inhoud -'Lr. em. serzen Dire:er ken R.-I.L-uziekver3t Dose ah", S'berj LVG entrSlacht- plaats voor de ge rneente Soest", te Soest 3oester Harmonie "Patientia Vincit Omnia" te Soest Voorzitter deelt mede'dat J.i-et.s, II. Br inlos eg 27, alhiervergunning heeft gevraagd voor den boun van een dubbel woonhuis aan. de i de Genestetlaan op 'een afstand van onge veer 19 uit het hart van den. eg (d.i. in dezelfde rooilijn als die van de reeds, "bestaande en in aaribouv zijnde per ceelen)Voornoemde directeur adviseert toeste ming te verleenen. adviseert Oi.. iel uitvoering te geven aan Ie aan J.Prangerd.d.19 Duli j.1. ge richte aaaacnrij ving. zendt rekening van ontvangsten en uit gaven over het tijdvak I'e'or.1934- -'.ei 1935. zendt "belans per 3d december 1934 en verlies- en dnstrekening over 1934. zendt rekening van ontvangsten en uit gaven over het jaar 1934» Stelt aan de orde dg ope ding van de vernieu ;.ng 1 en de den Blieklaan een bestek no Ingeschreven aorit door Gebr.vfDrie te de Rooy te Vleuten Awint en Zn.te Veenendaa Vallert te Leusden .Deys te Soest Groenhuis en e.a.te K1 sum G.Goris te nbare aanbeste^ der Schoolstra-'tjE en ander volgen^ 7 aannemers t. f.3320,— 1708.- 1750,— 159O,— i crA p- 27CC.- 3156.-- j I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 477