A1 y /rU. 'to* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gonfor.het advies van den Dir.v. Gen. werken ordt be sloten de gevraagde toesteiddin^ te verleenen. 0 Jesloten arat een vaarscnuwing uit te doen reiken. \P Jj' s De rek - lerdt goedgekeurd en zal den Raad «orden ot/f. >vc /gelegd. -et verificatie rapport >ordt ingewacht J'-C.lsi Je rekening v;ordt goedgekeurd en zal den "daad worden overgelegd. Je gunning wordt voorloopig aangehouden in afwachting I lf 9M van het rapport en het advies van den Directeur van J Geiueente*erken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 478