Volg num mer Afzender of voorstelie Datum Korte inhoud 914 Voorzitter 915 Dir.gem.werken Gaat over tot het ontvangen van een ötal oogeroepen sollicitanten naar de betrek* king van Coraiaies ter Secretarie, 3e afdeeling. He heeren Dammers en - .Sukkel zijn narae® het Kaatsch.Hulpbetoon in de vergadering, tegenwoordig. Opgeroepen zijn de heeren; G.v.Hoogstraten te Leerdam -i.de Groot te Doorawijk Chr.J.l'oebes te Boskoop .Blaas te Katwijk li.Ch.Heschle te Helft K. van Dijk te Papendrecht G..-*. .Heester te Per' erderadeel .Voerman te hvereest biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 479