num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 94 95 96 Technisch Ambte naar Bouw-en Wo ningtoezicht Mr. 1'. A.Be anke Zeist 99 Mr. fA.Beunke Zeist 97 W.van der Leek Soest 98 ilnspecteur van politie 19 Lec.34 14 Jan.'35 1e Afd. no3810. bericht omtrent mogelijken afstand van grond door verschillende eigena ren ten behoeve van de verbreeding van het 1e Heeserlaantje. Voorts wordt opgave verstrekt van de kosten van aanle^ van den weg (verharding met sintelsalsmede die met klinkers). 22 Jan. '35 no3454 declareert inzake bemoeiing kwestie van Beest een bedrag van 65,40 aan salaris en 20,36 aan verschotten, derhalve in totaal 85,76. 22 Jan.'35 zendt een tweetal nota's tot een to taal bedrag van 61,90 betreffende verstrekte rechtskundige adviezen enz. in 1934. 22 Janf35: brengt een couranten-artikel onder de aandacht van het college. 2 Jan.'35 verzoekt aan een tweetal ambtenaren no.5087 van politie een overwerkvergoeding uit te betalen wegens verrichte werk zaamheden op 1 Juli 1934. Technisch Ambte- 21 Jan.'35 deelt naar aanleiding van het schrij- naar O.W. no.3780 ven dd. 20 Hovember 1934, 1e afd.no. 3780 mede, dat de kosten van omspit ting en bemesting van het terrein aan den Kolonieweg zullen bedragen 337, Bij verdeeling en uitzetting van het terrein in stukken van 700 M2,zouden 7 personen hiervan kunnen profiteeren. 100 101 jï.G.van den Ham Soest 22 Jan.35 no1095 Gemeentelijk Gas bedrijf. Soest verzoekt in verband met de vermeerde ring zijner werkzaamheden zijn wedde te verhoogen met 100,=en mitsdien te brengen op 200,= per jaar. 18 Jan.'35 zendt een nota groot 618,= betref- no.3243 fende uitbreiding der gasverwarmings- installatie in de openbare u.l.o. school Beslo' lege gaan. Tot b<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 47