Mj- ver ia van n BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen De benoeming wordt aan^ehoude u let oj het advies van Jou - en ïoningtoezicht nos» 35/136» 35/139» 35/137, 3-5/14-0, 3^/131 en 35/130, -ordt besloten de aanvragen nös«l/xl271/1130» 1/1128, I/II3I, 1/1122 en 1/1129 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 480