NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ..-3.1,-^U.s.tus193 Tegenwoordig de Heeren II.van Klooster en K.Lades s^u.,ethoUQ.ere. Secretaris sA Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers la t/m il./l Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 482