..yh <tyu aXis\ v mdj. i}3 V hiÏh. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 3,11 een Lng. De at den 3 raak iezer o;.> des te i/Zee oJ onder- e solli- ren ge ide amb- oorzittei ïi de vt> 1 P..7. hr .J. tant Tan ingstra; n betref- e brengt ij ven aatnaa. - S at reeds! tnaara- htpunt erken ij no1053* een me tier a.s, n ter ru.„. .ling der ter b 338) op Het stlgemeene stemmen wordt benoemd tot Commies ter j w x Secretarie (3e afdeeling) de heer Pieter Walrave Blaas j adj.commies le klasse ter secretarie van -'atwijk a/Zee, zulks tegen een salaris van f.220C.-- ..iet 10 ée'njaar- lijksche verhooging van tot f.310Ö.--. De benoeming gaat zoo mogelijk in op 1 Gctober 1935» Besloten wordt tot uitbetaling van het restant van den 2den termijn ten bedrage van f.8525* Zoowel van het schrijven van den Sinister als van den (A Directeur van Gemeentewerken wordt kennisgenomen. yt^t j Te berichten dat aan het verzoek gevolg zal worden gegeven. Te berichten dat de uitbreiding der straatverlichting i v*- Jti- aan den Traanweg in over eging wordt genomen. Besloten wordt een bronzen medaille ter beschiuuin^ te stellen. •kennisgenomen. V aM-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 484