Volg- num- Afzender of voorsteller mer 928 929 Je Voorzitter. De Voorzitter. Datum Korte opent de vergadering waarin zittiu^ ne. ben genomen -e op neuen «oor den .Raad benoemde «ethouaerS de neeren .u.C. Doorman en J.A.de Druijn. Na ort welkomswoord tot ae nieuwe iiuuiiuoio k .uit v.0 foor^xt n ue orue de „ari.dj~inD van dan Wethouder aio aan aurgomocstez zal vervangen bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsten tenis, een en ander op grond van art. 84Ie lid der gemeentewet. Istelt 'vervolgens aan de orde de veruee- iling van de werkzaamheden onder de le den van het College van burgemeester en •Vetnouders Ooi i iV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 489