v* Jh- R' 3W. z. :nd ;ena- ng ;sten .ng met In beginsel wordt besloten tot medewerking en wel in dier voege, dat de weg over een lengte van 200 Meter vanuit de den Blieklaankwordt aangelegd wanneer 5800,= 200 x 14',-) in het wegenfonds wordt ge stort en dat van het overig deel van den weg op kos ten van de eigenaren of de combinatie Ran e.a.alleen het grondwerk wordt uitgevoerd. De voor weg te bestem men grond zal kosteloos en onder de gebruikelijke voorwaarden aan de gemeente moeten worden overgedra gen. VcJi- V ->'< - C/I stie aan ;en, 1 to onde sn enz. ier de aren ing werk- Tot betaling der declaraties wordt besloten. Tot betaling der declaratie wordt besloten. Voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt aan den raad het benoodigde crediet aan te vragen. 6 chri3- d .no spit- in aan ^7»=. n het zouden teeren. eerde- wedde dien tref- mings- 0 Be aan omspitting en bemesting geraamde kosten worden door het college te hoog geacht. Op dien grond wordt besloten van het plan door de Grondcommissie geadvi- 'bjffö. seerd af te zien. Hiervan mededeeling te doen aan de Commissie grond bedrijf. Besloten wordt adressant te berichten, dat het col- rege geen vrijheid kan vinden op zijn verzoek m te d gaan. //t//3<jS" Tot betaling der vordering ad 618,= wordt besloten. L-O Q.<x M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 48