illU'k. IV ffy. OTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS \OM VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN September193 b Tegenwoordig de Heeren M? Ge^etii, Burgeme e s t e r J. Ade Bruijn en ubBo u rmanwetlipuders Secretsris d B.A.Batenburg, Afwezig Accoord De Weihouders, k De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 9.2.0 t/m99.B Uitgevoerd Afd. I: - Afd- 11 - Afd. III- Afd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 492