Ja oJx HA te ach-i ■ief in cie 3n een Detgan- de /is eert no engen en 00 nen van s in eede- be- el 14, ng ten- ectie eetal n tot egen n tegen op per stand van Gemeen-j van 22 ocrmo- en van B.V. zijn op] er van l wegeiip ieve der, >n bedrap wegens; -schot uitga-»; 9245J BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen dw' j}uhL In afwijking van het advies van den directeur van Ge meentewerken wordt besloten de straatverlichting van ie btadhouderslaan voorloopig niet uit te breiden. H\\>b- Het verzoek te stellen in handen van de strafverordeningen en dit besluit gen van het adresseerend nestuur. ue Commissie voor; ter kennis te oreh- 1c besloten wordt de gevraagde ontheffing te weigeren, op 'de gronden: dat hier geen sprake is van gesloten bouw; dat niet op de rooilijn wordt gebouwd; dat blijkens het bouwplan op het perceel niet van grens tot grens wordt gebouwd. V JjL. 10. Ha kennisneming van het rapport van den -oir. van Gemeen tewerken dd. j Septj.1. No.J/2^ wordt besloten de ontheffing te verleenen, op een afstand van 2 meter tot de erfafscheiding V 0/1 li V 1W Ged eclaraties tot een totaal bedrag ad 1^4,04 wor den goedgekeurd. de declaraties tot een totaal bedrag aa /.92,4b worden goedgekeurd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 498