%.tn *uu J. BESLISSING Afdeeling j A Aanmerking? en No. I bemeen- be Voorzitter wordt gemachtigd namens het College om trent de verschilpunten en de gestelde vragen te cor- respondeeren V Jl V besloten wordt conform net schema, uen Raad de benoe ming der leden aan te oevelen. je Voorzitters worden overeenkomstig de vermelding op de bijlage, aangewezen door ue vergadering. V> H' Vii wan den Raad ter uenoeming aan te bevelen. Leden: A.En dendijk en A.de Lies. be vervangende leaen: H.Zijlstra en J.H.hom Besloten wordt alleen den technisch ambtenaar h.C.Ï lemans in het genot van rijwieltoelage te stellen. il-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 500