vf JLt. a' 4J fïUv}*\ Po.j/i WcJi. BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen ratures 51 Soeé sn n.1. )uren jeven- at ad sake van b( de ui" 3 bian-> er hcor- ei'oon- oor bej at alle ening te en- itings- e land- n onder n de be-j opnieii n in de root be landme-" id zou en an een elt mej amb- liiesloten wordt den Raad voor te stellen [van den heer «J.S.van huren te voorzien. 'zullen worden aanbevolen Ie de heer fi.v oe. de heer li. JG-asillehe vacature van den heer C. in de vacature Ter benoeming n Klooster en ievenhuijsen blijft nog onbesproken. uesloten wordt aan den Raad ad /.1CC,= te verleenèn. '/oor te stellen net crediet Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. vergadering is in beginsel tot de samenwerking be reid. he Voorzitter zal deze met den plannen landmet er te komen. bespreken aangelegenheid nogmaals teneinde tot definitieve aA beide wethouders ware geweest oez te laten. zijn van meening, dat het benoeming aan het nieuwe tact isener college over

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 502