OTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 September193 Tegenwoordig de Heeren MrG.peketh, Burgemeester v.A.d.e jrai„n er: .1..0.jjco mar «etlio.aders Secretaris M G.patenp ui Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 33.3. t/m 976 Uitgevoerd Afd. 14, Afd. II Afd. III: t Afd. IV: /L yp ««m w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 504