'v L BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen gesloten wordt bij den Raad een aanvallend creaiet aan Ul ie vragen noodig voor de betaling der belooningen over r-. de maanden September t/ra uecember 1955 alsmede het /y* reeds overschreden bedrag ad ƒ.10,59- Tot betaling van het restant honorarium wordt besloten Tot aankoop van de dennen wordt besloten. De dennen worden gebruikt bij de ontginningen zoodat t.z.t. de kosten uit de desbetreflende credieten bestreden kun nen worden. 'k "S 1^7 besloten wordt de raadsleden tot een op 16 September aj.sj) te houden excursie uit te noodigen. Dei Secretaris wordt verzocht in overleg met Gemeentewerken een excur sieplan uit te werken. Op grond dat in deze gemeente nog geen officieele rio- leering aanwezig is voor afvoer van faecaliën enz. V wordt het verzoek afgewezen. De veldkeien kunnen worden verkocht en geleverd als heft verschuldigde ad *5,= gestort bij aen gemeente-ontvanger is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 508