M' 1. BESLISSING Afdeeling i Aanmerkingen en No. •n van Op voorstel van den wethouder van Openbare V/er ken wordt besloten aan den Minister van Eefebsie d/t van den Eersteaanwezend ingenieur te Amersfoort op nieuw een vergunning te vragen tot het op rijksterrein delven van grind uit terreinen door den Technisch ambtenaar op de situatieteekening aangegeven. Jf •K ibben dat :en hun- Jroote it bij de inischen mieuwing Kennisgenomen. ?;estelde smeente 3zicht reden de voor- t wat be- n ver- versum. Lennisgenomen ÏIH* ng pu- haar le- ang tot hebben. esterberg paalde voor den p een .Postweg, estin erweging eenen e voor raad te >rmeele sling secreta- -i.jk vóór Op grond der belastingverordening wordt afwijzend 'op het verzoek beschikt. Eesloten wordt de ontheffing te verleenen onder voor- p<? waarden dat een bedrag ad 248,44 in het wegenfonds wordt gestort. Besloten wordt den raad voor te stellen aan de Gede- Z/ Puteerde Staten mede te deelen dat teg:en de formeele ptjziging in de jaarwedderegeling geen bedenkingen L bestaan J aSO*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 50