age tot I -r0G" - 5 /emeen- l der van .em de iloo" te iorus de alhier Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen iebloten wordt de oosten niet voor rekening der gemeen te' te nemen, aangezien uit het onderzoek is gebleken, lat de vader van het "kind ten tijde van de opname van a|t kind in het gesticht, niet in deze gemeente woon achtig was. 2der uit- Llecate" actie gej- zer de an plaat- 1 den ffing te waarin! lagen opj t en- zoor de crnemen a kunnen dt besloten conform het voorstel. anbare e:loten wordt het hoofd oer U.L.school te machtigen afwach-i ogeno 'teJen- enaantal:, g ad koopen. 1 iüwvoor uuaUkUo van boeken te beh J- an den rlof ae e 10 dep wijzer oon l.o. ionform net voorstel wordt oeslote: Jj 'y/ ini .'0 u.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 510