NOTULEN f xA IjiAU, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 13. 3~,' - •••'oor193 Tegenwoordig de Heeren DXd Bruyii ei» "f.^i.0 .pooriixaiis oh.0 ud er s Secretaris - Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .9.7.7 t/m 930 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIi, Afd. IV Z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 512