/U NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193^ Tegenwoordig de Heeren G*Jeketa^jur0o iei ij.^.ae Lx ai jn en C ^ccim<x:.;/e uiioaaerx.. Secretaris J U .is...jia.t eauurg Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers De Burgemeester, De Secretaris, .9.8.1t/mil0Q4..i. Uitgevoerd Afd. Afd. II Afd. IIIi Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 516