Volg num mer Afzender of voorsteller Korte i n h o u 1C8 109 110 111 115 114 Technisch Ambte- 16 dan.'50 naar O.W. Ged.Staten. Utrecht 22 Jan.35 no.795 Technisch ambte- 26 dan.'35 naar bouw- en woningtoezicht Technisch ambte-;25 dan.'55 naar bouw- en ino.5712 woningtoezicht 112 H.Pot Zandvoort i 26 dan.55 no.1922 Technisch ambte-'25 dan.'35 naar bouw- en no.5822 woningtoezicht JMVGeldersche Credietvereeni- ging te Soest en de h.Y.Ned. Middenstands- bank te Soest. 25 Jan.155 no .795 115 116 Technisch Ambte-28 dan.'>5 naar Openbare «verken. Ingenieur van deh24 dan.'55 Weg der Ned. Spoorwegen. no.3808 adviseert niet over te geen tot ver breeding van het voetbalterrein aan den Alb.Hahnweg (Esvac terrein). zenden een besluit van verdaging van de goedkeuring op het raadsbesluit van 21 December 1 934 inzake omwisse ling van uitgelote effecten tot een bedrag van 15.000,=. dient een 3~6al nota's in wegens door hem t/b van de gemeente bij voorschot geaane betalingen over het tijdvak van 15 Sept.t/m j>1 Dec.1534 tot een bedrag van 8,24. bericht naar aanleiding van het ver zoek van P.Man om een perceel gronds aan den Braaroweg te mogen aankoopen. stelt zich beschikbaar voor het ma ken van nieuwe leggers der wegen. bericht naar aanleiding van het ver- JJeslo zoek van J£.H.D.Insinger dd. 5 danuari 1955 inzake ruiling van grond aan de Schoolstraat berichten dam 1917,1 ari 1938 a ders van d wel met re ven op een sieleening koers van van inschr dat de 926 en 41$ leeningen Amster- 19261-*- per 25 Pebru- flosbaar zijn gesteld.Hou- ie obligatiën kunnen even- cht van voorkeur inschrij- emissie 4^ tweede conver- Amsterdam 1935 tegen een uitgifte van 99i?». Datum ijving 29 danuari 1935. zendt advies tot betaling van een bedrag ad 1565,= aan dan dongerius te Utrecht, wegens leverantie van een fordson-truck. zendt antwoord op den brief van B. en Wdd. 28 Dec.195^ inzake verbree ding spoorwegovergang Soestduinen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 51