num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte 1004 De Gemeente-Secre taris vraagt machtiging de ontwexp-begrootin 19^6 met memorie van toelichting te mo' gen laten vervaardigen bij de h.V.Han delsmaatschappij Gestetner te Amster dam voor den opgegeven prijs ad j .2)0, Deze prijsopgave is de laagste uit ze ven opgegeven offertes. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 523