Afdeeling en No. BESLISSING Aanmerkingen esloten wordt de gevraagde machtiging te verleenen groctirj g te mc V.Han- nster- 2^0 uit ze-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 524