NOTULEN 1 '/ijst" t{'^- BURGEMEESTER EN WETHOUDERS L VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 24. 3fcotemtier 193-5 Tegenwoordig de Heeren - - iJ.A.de Bruyn. en IAC»J3oonn&n^etnouders. Secretaris J ♦.si .A.Ba te Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers ^5 t/m Uitgevoerd Afd. h Afd. II Afd. III Afd. IV: O-u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 526