Afdeeling Aanmerkingen besloten wordt den Lirecteur mede'te deelen dat het college "bereid is de desbetreffende kosten te ver- oeden, doch dat vooraf een opgave wordt ingewacht van Besloten wordt adressante te berichten dat deze avond valt onder de publieke vermakelijkheden waarvoor be lasting is verschuldigd en dus geen vrijdom wan worden gegeven. yf ojSf. Lve \iorai xngewacnu van 7 sollicitanten zal //uP. IJ L* et bedrag dat aan ieder van zoeten worden uitbetaald. -e nn 1 s gen ome n de aangezien de onderhavige subsidieaanvrage reeds bij de oehandeling van de ontwerp-gemeentebegrooting 193b is .schrapt, wordt besloten hiervan t.z.t. aan den haad uededeeling te doen. -p het verzoek van adressante wordt afwijzend beschikt a/t. ar 6? 2)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 530