I! WJ- f s J Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen |det Ie supol.kohier schoolgeld 1934/35 een bedrag ran f.3IO.O5 alsmede een suppl.kohier schoolgeld over .933/34 ten bedrage van f1444o wordt vastgesteld. in h.' esloten wordt adressant te berichten dat zijn evehtueel| iefinitief verzoek om op het achterterrein van perceel bectie h no.1009 een landhuisje te mogen bouwen niet pal runnen worden ingewilligd aangezien het verzoen i btrijd is met het ontwerp-uitbreidingsplan. besloten wordt den dir.v.óen.werken nderhavige werkzaamheden dienen te ils "dienst" te berichten dat de worden aangemerkt belet op het advies van houw-en i ouingtoezicht nos.35- èn 35/151 wordt besloten de aanvragen nos.1/1132 en L/334 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 534