Afzender ot voorsteller Datum num mer Korte inhoud 117 Wethouder Openbare Werken. vraagt goedkeuring over het voornemen van den Technisch ambtenaar O.W. om voor de werkverschaffing (bosschen) het uit den vijver van Mariënburgh vrijgekomen vuil over te brengen naar de beplantingen. Alleen het vervoer van het vuil komt voor rekening van de gemeente, aangezien het laden der wa gens vanwege Mariënburgh geschieden zal. De kosten van het vervoer worden door eenige sleepers opgegeven. 118 Voorzitter vraagt de beslissing van het college op het door den raad bij meerderheid van stemmen gedaan gedaan verzoek, voorstellen te doen tot korting van de salarissen en loonen voor het jaar 1935. 119 Technisch 50 Jan.'55 biedt ter behandeling eenige verzoeken Ambtenaar Bouw- om bouwvergunning met de noodige tee- en woningtoezicht! i keningen en bescheiden. 120 Minister van So- 18 Jan.'55 ciale Zaken. bericht geen bezwaar te hebben tegen uitzending van 12 arbeiders naar Kijks Werkverschaffing. 121 Technisch ambte naar O.W. Nov.'34 dient declaraties in tot een bedrag van 185,10 wegens ten behoeve van de gemeente gedane uitgaven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 53