L Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte innou 1045 i-'ir G-emeent ewerken 1046 OirGemeentewerken. ^endt advies tot betaling van den 2en (tevens laatsten) termijn der aanneming.:-! kom betreffende het verrichten van bui tenschilderwerk aan de o.l.schoei aan de Beetzlaan groot ƒ.27,(15 fo van ;.180,=) aan B.J.Sukkel te Soest. (verzoekt hem een crediet van ƒ.150,= te jverleenen voor aanstelling van los per soneel in verband met de op 8 October a.s. te houden gemeente-schouw.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 543