styu.l. BESLISSING Afdeeling i en No. i Aanmerkingen i 2en totbetaling van een bedrag ad /.27,= wordt besloten. r> memings-B A? an bui- II: >i„ L aan iran 50,= te B] besloten wordt >-en .Directeur te berichten, dat geen os per- ,|[;crediet kan worden toegestaan, tober

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 544