i NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 October 193 5 Tegenwoordig de Heeren kr.G.uekethBurgemeester. J.A.de Bruyn en tf.H.C.Doorman, Wetii.ouders Secretaris J .tj.A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, Uitgevoerd Afd. IAfd. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers IO47. t/m 1.9.73 Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 546