'5 /fyt. 'V/s-, Atdeeling BESLISSING Aanmerkingen van len iekte te vei sring :ana- rstelli: obli- X, be- sr een ge> bij- van art, >r den i kap >34 Ged, dir.v. x van 3 te il eens diplo sxem- j Besloten wordt den Raad voor te stellen voor neven- gemeld doel een aanvullend crediet te verleenen ad f .150. Besloten wordt in te gaan op de aanbieding van de firma mnegt en Bonen. Van de uitloting wordt kennis genomen, voorts wordt besloten het vrijgekomen bedrag voorloopig niet her te beleggen. Van de nadere toelichting door den Bir.v.Gem.werken wordt kennis genomen, en wordt het taxatierapport thans goedgekeurd. V Jj- V \a ()o. Besloten wordt den Baad voor te stellen adressant ont- v heffing te verleenen onder de voorwaarde als beddeld in het rapport van den Üir.v.Gem.werken d.d.7 Gct» 1935 no.4125/2 Besloten wordt den Raad voor te stellen de wettelijk v voorgeschreven medewerking te verleenen. V 4^1, iCvan inkomst een :ing te berei- xet i loon- Besloten wordt den Bond te berichten dat het Uollege^ geen vrijheid kan vinden om op het verzoek betreffende B.C.van den Berg in te gaan. met den inhoud van het t rapport van den Technisch Ambtenaar bij het Gasbedrijf d.d.30 Sept.1935 no.1554/5 kan de vergadering zich vereenigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 552