BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. ;ever >ng voor .zen a/d ■ken deelt >.31/152 ïfonds is ivrage kan 1 thans l in het .nvanke- 'en. ng tot oesterberg van f .0.3c H.W.Wolf- Besloten wordt te berichten, dat de bouwaanvrage bereids in behandeling is genomen. g« ge ver- ze ld van ezen. Besloten wordt den Gir.v.gem.werken op te dragen ten spoedigste tot overplaatsing van de bergplaats over te gaan en aan den Haad indien noodig het benoodigde crediet ad f.60.aan te vragen. Besloten wordt aan Maatschappelijk hulpbetoon te ver- zoeken ten behoeve van de pupil H.A.Wolfsen de gevraag- de bijdrage ad f.0.30 per dag te willen verleenen. (]\A Gelet op het advies van bouw-en .Woningtoezicht d.d.lu October 1935 nos.35/81, 35/157, 35/161 en 35/158 wordt besloten de aanvragen nos. I/IO85» 1/1147 en 1/1146 in te willigen en de aanvrage no.2/315 te weigeren. CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 556