NOTULEN XüÖL^ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 16 Oc tob er 193 5 Tegenwoordig de Heeren Mr .G.-beke th,, Burgemeester D.A.de Bruyn en W.H.C .Doorman, Wethouders. Secretaris J .G.A.Ba benburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers IQ74 Uitgevoerd Afd. IAfd. t/m 1111 Afd. IIIO Afd. IV v>-o A--'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 558