A. yjik- v. HIW BESLISSING W Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan van der leck£te vragen of hij er zich mede kan vereenigen daüJde onderhavige kosten voor gezamenlijke rekening worden genomen. V H I) ifl. Aan Ghr.Wegerif wordt ontheffing verleend van het be paalde in art.8 der Bouwverordening zulks t/b van den bouw van een dubbel woonhuis aan den Schoolweg op per ceel sectie L.no.1208 ged. onder voorwaarde van stor ting van f .413*25 in het Wegenfonds, zijnde 22.80 x f.15.50 voor aanlegxosten en 22.80 x f.2.ó2;2 voor onderhoud Getracht zal worden van de zoon van patiente, vï.v.d. Grift, werkzaam bij de P.U.E.h., in de te betalen verpleegkosten een bijdrage te verkrijgen van f.4. per week. Besloten wordt aan de Lustrum Commissie van de Alg. Gymnastiek- en Athletiek Ver. te Soesterberg alsnog een zilveren medaille beschikbaar te stellen. k O" A-t-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 562