y/y£ fcf a/f- /h* BESLISSING Afdeeling I en No. Aanmerkingen cu i- inverband. met net door -veth.de Bruyn ingestelde onder- zoek en daarvan in het college gedane mededeelingen wordt besloten op de aanbieding niet in te gaan, aange- zien de gemeente bij dezen aankoop geen belang heeft, i besloten wordt op het verzoek afwijzend te beschikken ifiJL. zul-^3 op grond van het bepaalde in artikel 5S der Ale. Politieverordening. At hiyo ^ennisgenomen. kennisgenomen. nennisgenomen. Wrot/j. Be0loten wordt aan den bed .militairen Bond medewerking Va/J- te vragen inzake grondruiling nabij het Vliegicamp j p Conform het advies van de Commissie Uitbreidinnsolan i? en Grondbedrijf wordt besloten niet ^n te gaaS oo de den Ü^?n Jeg/,G,Redefllan aankoop van S^nd aan V Hb.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 566