BESLISSING Afdeelina j A j Aanmerkinaen en No. tonende onthef- IV en V or den b^pces Banning ctie E. k is,in t.2 sub Besloten wordt als volgt: Mededeelen aan G.S. dat het bouwplan niet instrijd is Jet het in het ontwerp zijnde uitbreidingsplan indien aan de in het rapport vermelde voorwaarden wordt vol daan, tegen welker voldoening JB. en W. geen bezwaar hebben. nthef- r hem

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 56