T 5?/^|ober«^hnos'k5/i?9? 35/160, 35/144, 35/162, den uit- oor het ien id van ver- lte van 3 Uitbrei- sich met 3oolang i ontfor ten "bate srvituut neter ge- Han «are aten. BESLISSING 1 Afcleeling en No. Besloten wordt aan -?.lian te gelegener/inede te deelen, dat het perceel kan worden verkocht, doch dat ten behoeve van het achterliggendjperceel op het te ver- koopen perceel een servituut van uitweg van 3)z k. zal moeten worden gevestigd zoolang de over het erfpachtper ceel geprojecteerden weg nog niet is aangelegd. tuur van Len mede- :ursussen rden be- t deze is ."ordt besloten. je ver se ld van *zen. delet op het advies van houw- en Woningtoezicht a.d. en 35/166 wordt besloten de aanvragen nos.1/1148, 1/1149, 1/1135, 1/1151, 1/1154 en V1155 in te willigen! V cv 4*ut Cf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 572