yt/v/fi tfl. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan den raad de navolgende aanbeveling te doen: /acature u'.Posthumus 1. C.C.Hol 2. üevr.C.J.Besta-de Reizer Vacature J.J.van den Berg 1. H.van Burgsteden 2. C.J.van Bam. besloten wordt aan den Raad voor te stellen afwijzend lA op het verzoek te "beschikken. J- >esloten wordt den Raad voor te stellen een crediet van f.30.-- te verleenen voor nevenvermeld doel. besloten wordt den Raad voor te dragen ter voorziening ,n de vacature ontstaan in het stichtingsbestuur van net Soester natuurbad door het bedanken als lid van den3/<3 leer Sevenhuijzen J.S.van Buren, van '/eedestraat 2, Soest. 5. R.van Reden, Soesterbergschestraat 77» Soest. ^esloten wordt den Raad ter vaststelling aan te bieden 1/ het Reglement op den vanwege de gemeente Soest te hou- Len openbare aanbesteding van werken en leveringen, zoo- Rs dit door het College in ontwerp is vastgesteld op .0 September 1935.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 576