Volg num mer Afzender of voorsteller 1124 1125 1126 !>irv.g em» werken Dir .Gfem.werken J.H.A.Rupertge meente-geneesheer 1127 Dir.Dem.werken 1128 1129 -div.assurantie maatschappij en -dir .Gem.werken II3O DirGfem. werken Korte inhoud zendt een rapport Inzake het kweeken van cocons der zijderups als huisindu strie. brengt nader rapport uit omtrent verwij dering van de bovenste laag van het te geltrottoir aan de van Beedestraat zendt een schema betreffende kameront smettingen. rapporteert omtrent de noodzakelijkheid tot het aanbrengen eener bovengrondsche rioleering ter voorziening in de water- laf voer langs een gedeelte der Beetzlaan ien verzoekt machtiging tot uitvoering. :De Commissie Openbare /erken brengt hier- omtrent advies uit. doen aanbiedingen voor de verzekering der politieauto tegen alle risico's. rapporteert omtrent aankoop van de be- noodigde beplanting voor de Banning- straat. geeft gespecificeerde opgave van de kos ten vpprtvloeiende uit de door k.de Jonf gestelde voorwaarden voor grondafstand ter verbreeding van de den Blieklaan. I Gonfc I slot( I van c I j kevr II deele Bede wordt te vc Beslo I de st Conf 0 wordt totsfc de ge: riole. daaro: Besloi -^onen, risicc firma niet m Be mac voor d Be wet in een bereid jgen va door e was re stands fclarin, te biei te ste van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 579