VAM DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE SOEST VAN 3ü._.Getob ei- Tegenwoordig de Heeren i-ir G.Be keth.Burgemeester J.A.de Bruyn en .7 .H.C.BoormanWethouders Secretaris J.G,A,Batenburg. Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, 1147 Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1:4 Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 588