NOTULEN A BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6...februari 193 5» Tegenwoordig de Heeren ^r.G.Deketh, burgemeester K.Lodeesen en H.van Kloosterwethouders Secretaris J G.A*Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, - De Secretaris Bevat volgnummers t/m 141 Uitgevoerd Afd. IHp Afd. IIV Afd. III: Afd. IV 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 58