y/M B E S L I S S I N Afdeeling en No. ran een >ecas. Juioavee ststeiling irritse en ig van 1 ■g.1935 SU. estaan an een verlich- hestraat ern.werken ing hier- Aanmerkingen Besloten wordt een zilveren medaille beschikbaar te stellen. stellen^ *'°rdt de i>ensioensgroadslag als volgt vast te CGrJvan Heijst, met ingang van 1 Aug.1935 f .aouü -7 k*- 1 ;u®rritse» met ingang van 1 April 1935 f.1560.-1 /yl**. 1 V HlPf. gj. ïn.J .üegtermet ingang van 1 Aug.1935 f.3850. Besloten wordt mede te deelen, dat geen geen bezwaar [bestaat tot ophanging van een tweetal lampen. /fsfl Sbo V Jj' ntheffing t.8 der ve van de rgunning uis aan ectie G. dt gead- n onder n bedrag zijnde -- is 18.60 x ad, als- Is: gronds y op een de rijks rbeiders, b.v. morden 3 f.2. )sten van 3 gesticlil rerzoekt betalen '.4.— P»' Besloten wordt ontheffing te verleenen onder voorwaarde van grondafstand en storting in het wegenfonds conform advies dir.gem.werken. Besloten wordt een voorschot van f.lü.-- uit te keeren. Besloten wordt aan van der Grift mede te deelen dat met een bijdrage van f.2.-~ per week vana± de opname ge noegen wordt genomen. i: rp T Da 4. 0 0 ir 7J) 7 i ipOU U'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 594