BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen or de n. in geva] oplich- ft eme t is te doei! wonende ïft ver- jdrage jner echt- •ankz inni- ;n wel tot per weels) >r hem >or zijn ;gen, het :abel vanal anweg .chtegaal- euwe wo- omtrent 2 üct. e verzoe- van de h jesloten wordt dat in den vervolge de controleur van sen vermoedelijk fraudegeval rapport zal uitbrengen aan [en commies chef van de 3e afdeeling, die daarover op :ijn beurt a%n B.en ./.zal rapporteeren. Sesloten wordt adressant mede te deelen, dat adressant >en bijdrage moet verleenen van per week vanaf Be opname, voor verpleegkosten esloten wordt de vergunning te verleenen onder de ge- bruikelijke voorwaarden en onder de verplichting tot be- P//S taling van f.ü.5<o recognitie ter verzekering van het eigendomsrecht van de gemeente op den door den kabel in gebruik genomen weggedeelten. -Deze recognitie is [verschuldigd bij de aanvaarding der vergunning en voort; eder jaar op 2 Januarie. Nelet. op het advies wan Bouw- en oningtoezicht d.d.31 ct.1935 nos.35/176, 35/17°. 35/173. 35/172, 35/174, 35/178 en 35 171» wordt besloten de aanvragen nos.1/115'3» 1/1160, 1/1163, I/II64, 2/336 en 1/1161 in te willigen a de aanvrage no.2/335 aan te houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 596