NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE SOEST 4.. i.ovemb.er Tegenwoordig de Heeren Q.o.man Secretaris Afwezig De Burgemeester,,.;/ Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1ZZ VAN DE VERGADERING VAN

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 598