Volg- num- mer Korte inhoud 1 169 1 170 1 171 1 172 1173 1174 1175 1176 Do Voorzitter. Directeur Gemeen tewee ken HI.'CVerschuren, Beukenlaan te Soest Gedeputeerde Sta ten van Utr°cht. Gedeputeerde Sta ten Landelijke Veree- niging Kijswijk. Bestuur Veree'nigiijjg tot bestrijding der t.b.o.te Soest. Geraeente-ontvange vestigt er de aanöa.cht rp, dat de zit- esloi tingsduur van de Commissie van Toeziet:», oen: op liet Lager onderwijs op J1 ...ecembeï ■.'•.Tiran a-s. zal afloeren. ■d.ld.v. J.H.Ti; Th Vi evr.S (biedt ter behandeling aan "er! verzoek IBGslet joci bouwvergunning vergezeld van de ncc-Bl8C, w en adviezen. ige teekeningen teslot le ont verzoekt aan den Daad ontheffing van verbodsbepaling tot h°t oprichten van een houtzagerij (net als drijfkrachte jelectromotor van 1 P.;..) in een achter perceel Beukenlaan 7 gelegen schuur -TJe| Commandant der Vrijwillige Brandweer' vyj poest en de directeur van gemeentewerk'; (brengen te dezer zake advies uit. zand"n een besluit hcude de vaststelliij van het uitgavenquetient ter berekening van de uitkeering per inwoner uit het gemeentefonds over 1935/36 en 1936/37» zenden om bericht en raad een aan hun College gezonden acres van G.koelands C.a. verzoekende verbetering van der: fiorte ilartweg. herhaling verzoek gedeeltelijk .verkloc'slote pen van de Phoenix in Tien steun op te /aren pemen. te n (verzoekt een bi jdrage in de kesten van (verpleging van: b.Th.Hazen Jonk over 3en tijdvak van 6 maanden ingaande 6 Lovember 1935, van 7.549,= en van H.J.v.d.Spaa tot 27 Dec.1935, van 245,70. Vraagt ter vereenvoudiging van de admi-B^sloter pist ratio b5,= crediet voer rr.c P '-'5 materieel en verzoekt beschikbaarstel-■chrijfn (Ping van een schrijfmachine. /kl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 599