/fU'l i <f. /fu. Uló BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en J o!i°ten aan 4#n Haad de aanbeveling te n l'cezieik| eeenber oen i;.Timmer LV vV e 1 y 1.11. Th. ^altmann f.Th. ./eijts 3vr S G-.Landweer- de Visser ■/.van de Waal IColijn CTammer -Li d i p s H.Ab t o rk a/S verzoek Van 3oaw" 'Woningtoezicht no.^5/: cJj. |1ö0, W&ïdt besloten de aanvrage no. 1/1167 in te willig én. an de noc- Lng van (.Jftesloten wordt aan den haad voor te stellen iten van :krac:,t e ?n aohter schuur. DJ mdweer' vu >entew -jrkii lit Ie ontheffing te verleenen. de gevraag- JL V intstellinp. ennisgenomen >erekenirv:I uit het 1936/37- >A aan hun oelands on den esloten wordt mede te deelen dat ae onderhavige aanee- gemeentewerken? MBd"Sht "a9" "a" d«n l* "V 4öi'( .verkloc n op te sten van k van 6 35, van- van "irdt mede te deelen dat in principe geen be- 2AaM- P te nemen?Sn —loc-en d dfn Aek^ pe gevraagde bijdragen van /.§49tm en van '.24b YO i VJli j hehoeve van de verpleging van U.itk.Hazendonk an varl- Lj» I--0 .v.d.bpaa worden verl-end? 011u en varl V W. de admi-®- sloten wordt aan den Kaad een crediPt aankoop voer materieel en t i h \t - n «gen ad aarstel-'Bchrijfmachine1 'T aankoop van een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 600