NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ec.ber1935 - Tegenwoordig de Heeren J A .de Brui jn...en W.H.C. .-cc .mar:., Y/et houders Secretaris v 1 ~."t u:..u; Afwezig Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 1181 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 604